EuroPeers News

📆 20 grudnia 2022

Konferencja „Claim the future” na zakończenie Europejskiego Roku Młodzieży

Konferencja zamykająca Europejski Rok Młodzieży 2022 odbyła się 5-6 grudnia w Brukseli, pod hasłem „Claim the future”. W konferencji wziął udział Mateusz Hoffmann – EuroPeers, uczestnik Wolontariatu Europejskiego w Portugalii i Projektu Solidarności „Żeglarstwo jest eko”, a także przedstawiciel europejskiej organizacji pozarządowej DYPALL Network.

Po roku pełnym działań, wydarzeń, inicjatyw i procesów angażujących poświęconych młodzieży i ich miejscu w Unii Europejskiej, młodzi ludzie, przedstawiciele organizacji młodzieżowych, decydenci i inne zainteresowane strony zebrali się, aby podsumować wyniki, zastanowić się nad wyciągniętymi wnioskami i określić priorytety szczególnie istotne dla nadchodzącej szwedzkiej prezydencji.

Europejski Rok Młodzieży przez 12 miesięcy stawiał młodzież w centrum procesów Unii Europejskiej. W końcu postulaty młodych aktywistów i organizacji pozarządowych spotkały się z wolą polityczną, aby zaangażować młodych ludzi w procesy decyzyjne w bardziej ekologicznej, cyfrowej i sprzyjającej integracji społeczności europejskiej. Praca nad Europejskim Rokiem Młodzieży odbyła się na zasadzie współpracy i współdecydowania, czyli na najwyższym poziomie drabiny partycypacji.

Jednak rok 2022 kończy się i następuje nowy „Europejski Rok Umiejętności”. To, co pozostanie po zakończeniu tego wyjątkowego roku, było jednym z głównych tematów konferencji. W nadchodzącym roku spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży będzie widoczna w ramach ustanowionych wcześniej struktur, takich jak Youth Test, Youth Hub, Euroscola czy Youth Sounding Board. Polityczna i administracyjna wola utrzymania młodych ludzi blisko procesów decyzyjnych na poziomie europejskim została wyrażona przez urzędników podczas wydarzenia.

Urzędnicy i politycy w organach Unii Europejskiej mówią to samo – Europejski Rok Młodzieży pozostawia konkretne ramy prawne dla zaangażowania młodych ludzi w procesy decyzyjne i istnieje przekonanie, że praca w tych ramach powinna być i będzie kontynuowana. Co się stanie w rzeczywistości, to kwestia przyszłości.

Do końca 2023 roku Komisja przedstawi sprawozdanie z realizacji Europejskiego Roku Młodzieży 2022, w którym znajdą się pomysły na dalsze wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie młodzieży w celu utrwalenia osiągnięć Roku. Za rok po raz kolejny więc pochylimy się nad tym, co zostało już zapomniane i jakie procesy są utrzymywane, aby Unia Europejska była bardziej przyjazna młodzieży.