EuroPeers News

📆 28 kwietnia 2024

Europejskie możliwości na UAM

24 kwietnia Mara promowała europejskie możliwości na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Europejskie możliwości, Discover EU, Europeers, projekty krótkoterminowe i EKS zostały przedstawione studentom Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którzy byli bardzo zainteresowani; ponieważ program Erasmus + głównie się kojarzy z mobilnością studentów. Istnieje wiele innych możliwości, z których można skorzystać jako młodzież, osoba pracująca z młodzieżą lub osoba dorosła. Mara i EU Training Academy przyjechały do Poznania, aby to udowodnić 🙂

European opportunities, Discover EU, Europeers network, short-term projects and ESC were presented to the UAM students, who were very interested, since Erasmus+ is mainly associated with student mobility. There are many other opportunities that you can take advantage of as a young person, youth worker or adult. Mara and EU Training Academy came to Poznan to prove it 🙂

Tekst: Mara Rodrigues