EuroPeers News

📆 6 maja 2024

Młodzi w Unii mają głos. Nie tylko w wyborach.

Ponad 800 młodych uczestników. 34 angażujące warsztaty i panele.  
Ponad 70 ekspertek i ekspertów. Wszystko w jednym celu: by budować współpracę, wzmacniać pozycję młodzieży i promować demokrację w całej Unii Europejskiej.  

Europejski Tydzień Młodzieży został uroczyście zainaugurowany w Brukseli podczas wydarzenia Kick-Off Event. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam młodych — w tym nas!
Już podczas samego otwarcia wydarzenia, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego podkreślali rolę młodzieży w kształtowaniu unijnej demokracji – wskazywali przy tym, by nie traktować wszystkiego, co oferuje UE, jako dane nam raz na zawsze.  

Tylko społeczne zaangażowanie młodych i ich aktywność są gwarancją przetrwania europejskich wartości. Mieliśmy okazję wyrazić swoje zdanie już podczas pierwszej otwierającej sesji, wcielając się w rolę europosłów i używając systemu głosowania do odpowiadania na pytania, dotyczące zaangażowania społecznego, planów wzięcia udziału w wyborach czy obaw, związanych z dezinformacją.  

Głos młodych w praktyce 

Kick – Off Event pełen był inspirujących wystąpień ekspertów, polityków i liderów, jednak głównym założeniem tego wydarzenia było przekazanie przestrzeni młodym, wysłuchanie ich zdania i wymiana doświadczeń. Ten proces odbywał się podczas sesji warsztatowych, które uczestnicy mogli wybierać sami, a było z czego wybierać. Pośród tematów pojawiły się takie obszary jak: zdrowie i dobrostan psychiczny, walka z dezinformacją i krytyczne myślenie, środowisko i klimat, edukacja i szkolenia, promowanie pokoju i współpracy międzynarodowej, czy zatrudnienie i włączenie społeczne.  

Nasz głos ma znaczenie! 

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego były okazją do wymiany opinii i pomysłów, jak zachęcić młodych do udziału w głosowaniu. Rozmawialiśmy o propozycjach kampanii informacyjnych czy sposobach na zagwarantowanie dostępu do rzetelnych informacji. Zaangażowanie infulencerów, kampania na Instagramie z udziałem młodych działaczy czy warsztaty terenowe w małych miejscowościach, to tylko niektóre z pomysłów. Wydarzenie w Brukseli zainaugurowało Europejski Tydzień Młodzieżowy – czas rozmów, szkoleń i działań, które mają przypomnieć nam – młodym, że nasz głos się liczy i warto go używać.  

 

Tekst: Kamil Oleszkiewicz