EuroPeers News

📆 27 maja 2024

Spotkanie na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej: Prezentacja Programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności| Relacja Martyny

W minionym tygodniu na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej odbyło się wyjątkowe spotkanie, zorganizowane we współpracy z Biurem Karier. Miałam przyjemność poprowadzić to wydarzenie, które stało się świetną okazją do zaprezentowania unijnych programów Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

Spotkanie rozpoczęło się od mojej prezentacji, podczas której przedstawiłam szeroki zakres możliwości, jakie oferują programy Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności. Omówiłam program Erasmus dla młodych przedsiębiorców, który wspiera mobilność i rozwój umiejętności zawodowych poprzez międzynarodowe staże i wymiany. Następnie skupiłam się na wymianach młodzieżowych, które umożliwiają młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń, poznanie innych kultur oraz rozwijanie umiejętności społecznych i zawodowych.

W szczególny sposób zaakcentowałam także wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności, który daje młodym ludziom szansę na aktywne angażowanie się w projekty społeczne i humanitarne w różnych krajach Europy.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy zadawali liczne pytania. Dyskusje były bardzo inspirujące i pokazały, że młodzi ludzie są mocno zainteresowani możliwościami, jakie oferują unijne programy. Cieszyło mnie to, że mogłam odpowiedzieć na wiele konkretnych pytań dotyczących procedur aplikacyjnych, dostępnych zasobów oraz korzyści płynących z uczestnictwa w tych programach.

Na zakończenie spotkania przygotowałam interaktywną grę Kahoot, która okazała się świetną zabawą i dodatkowym elementem integracyjnym. Uczestnicy z entuzjazmem wzięli udział w quizie, który sprawdził ich wiedzę na temat omawianych programów. Rywalizacja była zacięta, a atmosfera bardzo pozytywna, co dodatkowo uatrakcyjniło całe spotkanie.

Tekst: Martyna Kaczmarska