EuroPeers News

📆 14 czerwca 2024

Potencjał Europejskiego Korpusu Solidarności – perspektywa EuroPeersa

Grupa badaczy zakończyła właśnie zbieranie danych do opracowania raportu na temat Europejskiego Korpusu Solidarności – to dobry moment, by spojrzeć z perspektywy na możliwości, które oferuje program, ale także wyzwania, które należy rozwiązać, by program stał się jeszcze lepiej dostępny dla wszystkich młodych w Unii Europejskiej.

Zorganizowania tej dyskusji podjęło się SALTO Europejskiego Korpusu Solidarności, które zaprosiło do niej gości, reprezentujących różne środowiska i perspektywy, byli wśród nich: 

  • Rares Voicu (European Youth Forum),  
  • Gabriella Civico (CEV),  
  • Ella Bouquet (Francuska Narodowa Agencja),
  • Kamil Oleszkiewicz (Sieć EuroPeers). 

Prelegenci wymieniali się spostrzeżeniami dot. znaczenia silnego europejskiego programu na rzecz młodzieży, opartego na wartościach, skupiającego się na solidarności, wzmacniającego społeczeństwo obywatelskie i uwzględniającego perspektywę krajów sąsiadujących.

Podkreślali związek między wolontariatem a aktywizmem obywatelskim. Z perspektywy Sieci EuroPeers kluczowe było przedstawienie szeregu korzyści, jakie są efektem zaangażowania w Europejskie Korpus Solidarności, w tym możliwości wywierania trwałej zmiany w lokalnych społecznościach, rozwój kompetencji kluczowych oraz edukacja rówieśnicza oparta o doświadczenie międzykulturowe. Prelegenci zgodzili się, że dalszy rozwój programu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej i wzmocni poczucie wspólnoty. 

Zapis webinaru można znaleźć pod linkiem. 

Tekst: Kamil Oleszkiewicz