Ambasador EuroPeers

Jędrzej Szynkowski

Cześć!

Z tej strony połowa trenerskiego duetu, wspierającego działania Sieci.

Razem z Asią (i przy wsparciu NA) dbam o organizację naszych spotkań, zapraszam też do kontaktu podczas indywidualnych konsultacji.

Mogę pomóc przede wszystkim w następujących obszarach:

✅ okołozawodowe sprawy, od budowania CV, przez dopracowanie profilu na LinkedIn po symulacje rozmów kwalifikacyjnych (przez wiele lat działałem jako doradca zawodowy)

✅ trenerskie kwestie – jeśli myślicie o tej ścieżce, możemy wspólnie planować pierwsze kroki

✅ kreatywność, techniki twórczego rozwiązywania problemów i Design Thinking

✅ projekty, w tym: jak badać potrzeby i planować odpowiadające na nie działania

Oczywiście, możemy porozmawiać też o innych rzeczach – katalog jest otwarty.

Trochę więcej o mnie:

⭐ jestem trenerem i moderatorem Design Thinking, a mniej więcej w okolicach wczesnego mezozoiku skończyłem psychologię

⭐ na co dzień pracuję jako specjalista ds. szkoleń w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego (pomagam studentom i studentkom w pierwszych krokach na rynku pracy)

⭐ do Narodowej Agencji trafiłem w 2019 roku, kiedy debiutowała Fabryka Pomysłów – szkolenie wprowadzające do projektów solidarności (zostałem do dziś i wspólnie z innymi trenerami prowadzę szkolenia, będące ulepszoną wersją Fabryki: EKSplozję Pomysłów i EKS-misję)

⭐ współpracuję z Design Thinking Institute, prowadziłem szkolenia dotyczące twórczego myślenia i rozwiązywania problemów w projektach dla Facebooka, PARP i kilku innych instytucji. Współpracuję z Grupą SET przy szkoleniach train the trainer

⭐ uwielbiam planszówki i literaturę grozy. Moje czerstwe żarty są prawdopodobnie jeszcze straszniejsze, niż książki, które czytam. Strzeżcie się!