Ambasador EuroPeers

Marta Pasierbek

estem Marta i byłam na 10 miesięcznym wolontariacie w Bradze w organizacji ADOC, a moją organizacją wysyłającą była FRSP. Pochodzę z okolic Bielska-Białej.